...by wszystko odzyskało

swój dawny blask!

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

600 24 69 79

 Kubus - realizacje - Czyszczenie cegły, kamienia i pomników


 

Renowacja powierzchni z cegły...

 

Metodą oczyszczania niskociśnieniowego przywracamy cegle dawny blask usuwając:

 • naturalne zabrudzenia
 • pokrycia z farb
 • pozostałości po skutych tynkach

 

Dzięki:

 • wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników,
 • wysokiej klasy urządzeniom do oczyszczania,
 • zastosowaniu specjalnych,  delikatnych ścierniw
 • oczyszczamy cegłę nie uszkadzając jej powierzchni

 

OCZYSZCZANIE STRUMIENIOWO-CIŚNIENIOWE

JEST NAJSKUTECZNIEJSZĄ METODĄ OCZYSZCZANIA POWIERZCHNI Z CEGŁY

Zabrudzona ceglana elewacja traci nie tylko walory estetyczne, ale często również swoje parametry budowlano-fizyczne.

Szczególnym zagrożeniem jest wilgoć ponieważ niezabezpieczone hydrofobowo mury nasiąkały przez lata wodą z "kwaśnych deszczów" wraz z rozpuszczonymi w niej szkodliwymi substancjami z powietrza, np. solami.

 

Efektem jest m.in.:

 • spadek izolacyjności termicznej muru - ponieważ woda ma wysoką przewodność cieplną,
 • ryzyko pojawienia się wewnątrz budynku grzyba domowego,
 • utrata wytrzymałości cegły wynikająca z zawilgocenia.

 

Zabrudzenia powierzchniowe utrudniają wysychanie przez co powodują magazynowanie wilgoci w ścianie i sprzyjają erozji cegły.

Stary ceglany mur to również  prawie zawsze uszkodzona spoina. Ma najczęściej mniejszą trwałość niż cegła i stanowi najsłabszy punkt elewacji.

Oczyszczenie cegły i spoin to pierwszy etap renowacji ceglanego muru.

Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powszechnie nazywane piaskowaniem, nie uszkadza powierzchni gdy prace wykonuje osoba z doświadczeniem - właściwie jest dobrane ścierniwo i ciśnienie robocze.

 

Renowacja ceglanego muru - w szczególności elewacyjnego, to więc:

 • czyszczenie, odsalanie i osuszenie
 • usunięcie zaprawy spoinowej
 • wymiana uszkodzonych cegieł i uzupełnienie brakujących - innymi o podobnym kolorze, wymiarze i parametrach fizycznych; wzmocnienie chemiczne
 • ponowne spionowanie
 • zabezpieczenie wodoodporne poprzez impregnację bezbarwną bądź nałożenie hydrofobizowanej powłoki z farby silikonowej kryjącej lub laserunkowej.

 

Czyszczenie cegły, kamienia


Ogrodzenie po piaskowaniu

Schody kamienne i barierka

Czyszczenie pomników i zabytków